Nettverkstest

Denne testen gir et overflatisk bilde på kvalitet på nettet mellom Cerum's serverpark og der du befinner deg nå.

Målnavn
Oppstart Laster...
Interval -
Antall pakker
Pakketap -
Respons min. -
Respons snitt -
Respons max. -

Innstillinger

Detaljer